Hiển thị kết quả duy nhất

9,500,000
9,500,000
9,500,000
2,000,000
2,900,0009,000,000
9,000,000
7,300,00014,500,000
2,900,0009,000,000
2,900,0009,000,000