Hiển thị kết quả duy nhất

2,700,0004,700,000
4,300,00010,800,000
4,400,00010,900,000
3,700,0005,700,000